اسلاید آموزشی بازاریابی

یادگیری مفاهیم دیجیتال‌مارکتینگ و اپلیکیشن‌ها با اسلایدهای آموزشی

2 اکتبر 2017

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی مختلف

پیش از این در کالچ تپسل، یک مجموعه اسلاید آموزشی در زمینه بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ارائه شد. امروز…

زمان مطالعه : 20 دقیقه

11 سپتامبر 2017

اسلاید بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی یکی از روش‌های جدید و تاثیر گذار بازاریابی در دنیای امروز است. امروزه بسیاری از افراد از طریق…

زمان مطالعه : 25 دقیقه

19 نوامبر 2016

اسلایدهای آموزشی ویدئو مارکتینگ

آمارها و ارقام ویدئو مارکتینگ در سال‌های اخیر، اهمیت آن، تأثیر موبایل در ویدئو مارکتینگ، شاخص‌های اندازه‌گیری یک…

زمان مطالعه : 35 دقیقه