اسلاید آموزشی بازاریابی

یادگیری مفاهیم دیجیتال‌مارکتینگ و اپلیکیشن‌ها با اسلایدهای آموزشی

۱۰ مهر ۱۳۹۶

بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی مختلف

پیش از این در کالچ تپسل، یک مجموعه اسلاید آموزشی در زمینه بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ارائه شد. امروز…

زمان مطالعه : 20 دقیقه

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

اسلاید بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی یکی از روش‌های جدید و تاثیر گذار بازاریابی در دنیای امروز است. امروزه بسیاری از افراد از طریق…

زمان مطالعه : 25 دقیقه

۲۹ آبان ۱۳۹۵

اسلایدهای آموزشی ویدئو مارکتینگ

آمارها و ارقام ویدئو مارکتینگ در سال‌های اخیر، اهمیت آن، تأثیر موبایل در ویدئو مارکتینگ، شاخص‌های اندازه‌گیری یک…

زمان مطالعه : 35 دقیقه

کسب درآمد دلاری از اپلیکیشن (ویژه توسعه دهندگان)