آموزش هک رشد

۶ آذر ۱۳۹۷

هکر رشد کیست و چه مهارت هایی دارد؟-جلسه ۲

در جلسه اول درباره مفهوم هک رشد و اهمیت آن توضیح دادیم و مثال از کسب و کارهایی…

زمان مطالعه : 18 دقیقه