شبکه‌های تبلیغاتی

۱۴ آذر ۱۳۹۶

شبکه‌های تبلیغاتی تلفن همراه – جلسه ۳ اپلیکیشن مارکتینگ

جلسه سوم: در این جلسه، به مرور و بررسی شبکه‌های تبلیغاتی برای اپلیکیشن مارکتینگ می‌پردازیم و مدل‌های قیمت‌گذاری و فرمت‌های تبلیغاتی آن را به صورت کامل توضیح می‌دهیم.

زمان مطالعه : 10 دقیقه