موبایل مارکتینگ

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

خطاهای ذاتی در پلتفرم‌های attribution – جلسه ۱۱ بازاریابی اپلیکیشن

جلسه یازدهم: در این جلسه از بازاریابی اپلیکیشن، درباره خطا های ذاتی و اختلافاتی که بین نتایج attribution های مختلف وجود دارد، صحبت می‌کنیم و دلایل به وجود آمدن این خطا ها را بررسی می‌کنیم.

زمان مطالعه : 12 دقیقه

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

عملکرد سرویس‌های Attribution – جلسه ۹ اپلیکیشن مارکتینگ

جلسه نهم: در این جلسه از بلوک بازاریابی اپلیکیشن، به توضیح و بررسی انواع مدل‌های Attribution، روش‌های اندازه‌گیری مورد استفاده سرویس‌های Attribution و چرخه عملکرد این سرویس‌ها می‌پردازیم.

زمان مطالعه : 10 دقیقه

۷ فروردین ۱۳۹۷

Attribution و لزوم استفاده از آن – جلسه ۸ اپلیکیشن مارکتینگ

جلسه هشتم: در این جلسه، درباره attribution ، تفاوت آن با آنالیتیکس و لزوم استفاده از attribution در بازاریابی اپلیکیشن صحبت می‌کنیم.

زمان مطالعه : 10 دقیقه

۱۲ دی ۱۳۹۶

بازاریابی آفلاین – جلسه ۶ اپلیکیشن مارکتینگ

جلسه ششم: در این جلسه از اپلیکیشن مارکتینگ، به توضیح بازاریابی آفلاین و روش‌های قابل استفاده آن در اپلیکیشن مارکتینگ می‌پردازیم.

زمان مطالعه : 7 دقیقه

۵ دی ۱۳۹۶

گوگل ادوردز و بازاریابی متقابل – جلسه ۵ اپلیکیشن مارکتینگ

جلسه پنجم: در این جلسه، به توضیح و بررسی روش‌های استفاده از Google AdWords و Cross promotion برای تبلیغ اپلیکیشن می‌پردازیم و کمپین‌های مختلف این دو روش را بیان می‌کنیم.

زمان مطالعه : 7 دقیقه

۲۲ آذر ۱۳۹۶

کسب درآمد تبلیغاتی از اپلیکیشن – جلسه آخر

در جلسات گذشته این بلوک یادگیری به ابعاد مختلف کسب درآمد از اپلیکیشن پرداختیم. در جلسه اول سه…

زمان مطالعه : 6 دقیقه

۲۱ آذر ۱۳۹۶

بازاریابی دهان به دهان (Word of Mouth) – جلسه ۴ اپلیکیشن مارکتینگ

جلسه چهارم: در این جلسه از بلوک، به توضیح و بررسی دو روش بازاریابی word of mouth (بازاریابی دهان‌به‌دهان) و ایمیل مارکتینگ می‌پردازیم و نکات مورد نیاز برای ارتقای اپلیکیشن از طریق این روش‌ها را بیان می‌کنیم.

زمان مطالعه : 7 دقیقه

۱۴ آذر ۱۳۹۶

شبکه‌های تبلیغاتی تلفن همراه – جلسه ۳ اپلیکیشن مارکتینگ

جلسه سوم: در این جلسه، به مرور و بررسی شبکه‌های تبلیغاتی برای اپلیکیشن مارکتینگ می‌پردازیم و مدل‌های قیمت‌گذاری و فرمت‌های تبلیغاتی آن را به صورت کامل توضیح می‌دهیم.

زمان مطالعه : 10 دقیقه

۷ آذر ۱۳۹۶

بازاریابی پولی اپلیکیشن – جلسه ۲ اپلیکیشن مارکتینگ

جلسه دوم: در این جلسه از بلوک یادگیری اپ مارکتینگ، به توضیح و بررسی بازاریابی پولی و روش‌های آن می‌پردازیم. در این جلسه، بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت کامل بیان می‌کنیم.

زمان مطالعه : 10 دقیقه