امیرحسین ثقه الاسلامی

هکر رشد و مشاور رشد سازمانی
موسس مجموعه رشدینو شامل کارگاه ها ، رویداد ها و رادیو رشدینو
موسس انجمن گیمیفیکیشن ایران
بیش از 5 مورد هک رشد موفق در ایران
بیش از 4 سال سابقه دیجیتال مارکتینگ در پروژه های مختلف