بلوک های یادگیری

اپلیکیشن مارکتینگ

مرور روش‌های رایگان و پولی بازاریابی برای اپلیکیشن و راز و رمزهای کمپین‌های نصبی را در این بلوک دنبال کنید.

ایمیل مارکتینگ

آموزش رایگان ایمیل مارکتینگ: چگونه از ابزار ایمیل برای رشد کسب‌وکار خود استفاده کنید.

بازاریابی محتوایی

چگونه می‌توانید از بازاریابی محتوایی برای رشد کسب‌وکار خود استفاده کنید؟

دیجیتال‌مارکتینگ: از الف تا ی

اگر در ابتدای مسیر یادگیری دیجیتال‌مارکتینگ هستید، می‌توانید با دروس این بلوک پیشرفت را آغاز کنید.

کسب درآمد از اپلیکیشن

هر اپلیکیشنی می‌تواند درآمد تولید کند، با دروس این بلوک یادگیری کسب درآمد از اپلیکیشن را آغاز کنید