دیجیتال‌مارکتینگ: از الف تا ی

اگر در ابتدای مسیر یادگیری دیجیتال‌مارکتینگ هستید، می‌توانید با دروس این بلوک پیشرفت را آغاز کنید.

۹ تیر ۱۳۹۶

جلسه اول دیجیتال‌مارکتینگ

در این بلوک یادگیری، می‌خواهیم با زبانی ساده و برای کسانی که هنوز در ابتدای مسیر دیجیتال‌مارکتینگ هستند،…

زمان مطالعه : 5 دقیقه

۲۵ تیر ۱۳۹۶

جلسه دوم دیجیتال مارکتینگ

در جلسه اول، اهمیت استفاده از دیجیتال مارکتینگ و جایگاه آن در ارتقا کسب‌وکار امروز را بررسی کردیم….

زمان مطالعه : 12 دقیقه

۱ مرداد ۱۳۹۶

جلسه سوم دیجیتال مارکتینگ

در جلسه قبل، حضور از طریق وب‌سایت را به‌صورت کامل توضیح دادیم و در مورد مزیت‌های این روش…

زمان مطالعه : 15 دقیقه

۷ مرداد ۱۳۹۶

جلسه چهارم دیجیتال مارکتینگ

در جلسات قبل در مورد حضور که گام اول دیجیتال مارکتینگ است و روش‌های مختلف حضور در دنیای…

زمان مطالعه : 6 دقیقه

۱۵ مرداد ۱۳۹۶

جلسه پنجم دیجیتال مارکتینگ

در جلسه قبل، هر دو استراتژی رایگان و غیر رایگان را به‌صورت مختصر توضیح دادیم. در این جلسه…

زمان مطالعه : 7 دقیقه

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

جلسه ششم دیجیتال مارکتینگ

در جلسه قبل دیجیتال مارکتینگ، در مورد ASO و SEO توضیحات کاملی را ارائه کردیم. به دلیل رقابت…

زمان مطالعه : 6 دقیقه