دوره آموزشی اینستاگرام مارکتینگ

در این بلوک آموزشی، درباره اینستاگرام مارکتینگ، اهمیت و ضرورت استفاده از آن، تکنیک‌ها و استراتژی‌های موفقیت در اینستاگرام مارکتینگ، الگوریتم اینستاگرام، بیزینش پروفایل، هشتگ‌گذاری و … صحبت می‌شود.

20 خرداد 1398

اینستاگرام مارکتینگ چیست؟

با توجه به نقش موثر شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام در رشد کسب‌وکارها، در این بلوک از یادگیری…

زمان مطالعه : 12 دقیقه

22 خرداد 1398

الگوریتم اینستاگرام چگونه کار می‌کند و راه‌های سازگاری با آن چیست؟

در جلسه گذشته درباره مزایای بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم. این جلسه از کالج تپسل به…

زمان مطالعه : 8 دقیقه

1 تیر 1398

نرخ تعامل (اینگیجمنت) چیست؟

جلسه گذشته بلوک اینستاگرام مارکتینگ به الگوریتم اختصاص داشت. همان‌طور که به خاطر دارید از عوامل موثر بر…

زمان مطالعه : 20 دقیقه

15 تیر 1398

8 گام اساسی در تدوین استراتژی اینستاگرام مارکتینگ

در جلسه چهارم از بلوک اینستاگرام مارکتینگ به تدوین استراتژی برای فعالیت در اینستاگرام خواهیم پرداخت. اینستاگرام تنها…

زمان مطالعه : 16دقیقه

22 مرداد 1398

استراتژی استفاده از هشتگ در اینستاگرام

در جلسه گذشته بلوک اینستاگرام مارکتینگ درباره استراتژی برای اینستاگرام مارکتینگ صحبت کردیم. در این جلسه می‌خواهیم درباره…

زمان مطالعه : 12 دقیقه

31 شهریور 1398

اصول تولید محتوا در اینستاگرام مارکتینگ

در جلسه گذشته درباره استراتژی استفاده از هشتگ در اینستاگرام صحبت کردیم و به طور کامل به لزوم…

زمان مطالعه : 6 دقیقه